Aplikacja Windows współpracująca z systemem ABB Advant OCS

Aplikacja ODBE Oracle Data Base Exporter jest programem działającym na platformie MS Windows. Aplikacja współpracuje z oprogramowaniem ABB AdvaInform History 2.4-0, które jest instalowane jako opcja dodatkowa na stacjach operatorskich Advant Station 500 Series Operator Station ver. SW*1.8-4. Oracle Data Base Exporter umożliwia:

  1. pobieranie danych numerycznych,
  2. prezentację danych numerycznych,
  3. eksport wybranych danych do:
  • aplikacji MS Excel,
  • pliku tekstowego w formacie CSV ( Common Separated Values ),
  • pliku w formacie XML ( Extensible Markup Language ).

więcej informacji dostępne jest w Prezentacji

Valid XHTML 1.0 Transitional

54.81.102.236: 5 4 928 4